Dubiński, A., i A. Pilecki. „Kronika Ostatniego Dwudziestolecia”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 10, nr 1 (2), lipiec 1999, s. 6-8, https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/30.