Abkowicz, M. „Z Dziennika zespołu «Dostłar»”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 18, nr 3 (14), grudzień 2006, s. 14, https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/299.