Pilecki, S. „Kontakty poniewiesko–wileńsko–trockie W Latach 1938–1945”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 27, nr 4 (53), grudzień 2016, s. 10-11, https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/102.