[1]
H. Pilecka, „Maria Emilia Łopatto”, Awazymyz, t. 30, nr 3-4, s. 7, grudz. 2019.