[1]
M. Pawelec, „Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów: Rzecz o meandrach i pułapkach historii”, Awazymyz, t. 29, nr 2 (59), s. 16–17, cze. 2018.