[1]
J. Tulisow i K. Majchrowska, „Laska paschalna”, Awazymyz, t. 25, nr 1 (42), s. 30, mar. 2014.