[1]
J. Krywko i R. Szpakowski, „O ogórkach trockich”, Awazymyz, nr 1 (26), s. 10-11, maj 2010.