[1]
M. Abkowicz i S. Pilecki, „Oświadczenie Karaimów polskich”, Awazymyz, nr 2 (19), s. 6, wrz. 2008.