[1]
S. Pilecki, „Kontakty poniewiesko–wileńsko–trockie w latach 1938–1945”, Awazymyz, t. 27, nr 4 (53), s. 10-11, grudz. 2016.