Dubiński, A. J. (2022) „Język karaimski w użyciu”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-5), s. 34–35. doi: 10.33229/az.968.