Łopatto, M.-E. i Pilecka, H. (2022) „Wspominając Maniusia”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-5), s. 24-25. doi: 10.33229/az.960.