Abkowicz, M. (2022) „Karaimska muzyka wypełniła dźwiękiem Wileńska starówkę”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-5), s. 36-37. doi: 10.33229/az.956.