Abkowicz, M. (2022) „Nic wcześniej nie zapowiadało”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 33(1-2 (74-5), s. 2. doi: 10.33229/az.954.