Abkowicz, M. (2021) „Wydarzenia”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 32(3-4 (72-3), s. 43. doi: 10.33229/az.944.