Abkowicz, M. (2021) „W Toruniu o turkologii i mniejszościach turkijskich”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), s. 40–41. doi: 10.33229/az.930.