Kefeli, M. i Pilecka, H. (2021) „Garść ziemi”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 32(1-2 (70-1), s. 4–9. doi: 10.33229/az.923.