Sulimowicz-Keruth, A. (2020) „Warszawa, Karaimi, stare gazety i. pnącze”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), s. 15. doi: 10.33229/az.912.