Sulimowicz-Keruth, A. (2020) „Karaim z ulicy Marszałkowskiej”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), s. 10-14. doi: 10.33229/az.911.