DubińskiA. J. (2020) „Karaimi w Warszawie przed I wojną światową”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 31(1-2 (66-7), s. 26-27. doi: 10.33229/az.895.