Pilecka, H. (2019) „Maria Emilia Łopatto”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), s. 7. doi: 10.33229/az.875.