Wasilczuk, N. i Pawelec, M. (2019) „Pamiętając o Karaimach w Haliczu: 15-lecie Muzeum Karaimskiej Historii i Kultury w Haliczu na Ukrainie”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), s. 58–59. doi: 10.33229/az.863.