Sulimowicz-KeruthA. (2019) „Karaimskie przysłowia z Poniewieża”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), s. 18-21. doi: 10.33229/az.860.