MickiewiczA. i ZajączkowskiA. (2019) „Bakczysaraj = Bachczesaraj”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), s. 3. doi: 10.33229/az.854.