PileckaH. (2019) „Michel Prik”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), s. 11. doi: 10.33229/az.852.