AbkowiczM. (2019) „Między Wschodem i Zachodem”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), s. 12-16. doi: 10.33229/az.850.