Abkowicz, M. (2018) „Marto, tak trzymaj!”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(3 (60), s. 26. Dostępne na: https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/833 (Udostępniono: 22kwiecień2021).