Pawelec, M. (2018) „Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów: Rzecz o meandrach i pułapkach historii”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(2 (59), s. 16–17. doi: 10.33229/az.811.