Sulimowicz, A. i Dubiński, A. J. (2016) „Karaimi na SGGW”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(2 (51), s. 26–27. doi: 10.33229/az.80.