Abkowicz, M. i Sulimowicz, A. (2018) „Karaimi w Niepodległej”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(1 (58), s. 24-27; IV. Dostępne na: https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/790 (Udostępniono: 31październik2020).