FirkowiczM. (2015) „Radosny jubileusz «Dostłar»”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 26(4 (49), s. 24-25, IV. doi: 10.33229/az.780.