Sulimowicz, A. (2017) „Konferencja Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(2 (51), s. 21-22. doi: 10.33229/az.78.