Zarachowicz, Z. (2015) „Z dokumentów przeszłości”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 26(4 (49), s. 18-20. doi: 10.33229/az.778.