Zajączkowska-Łopatto, M.-E. (2014) „Z wileńskiego rodu: Dwa jubileusze: mamy, Nadziei Łopatto-Pileckiej i jej syna, Konstantego”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 25(4 (45), s. 8–12. doi: 10.33229/az.725.