Abkowicz, A. (2014) „Zobaczyć Bucharę i Samarkandę”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 25(2 (43), s. 14-17. doi: 10.33229/az.699.