Pawelec, M. (2013) „Nowości z bibliofilskiej półki”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, (1 (38), s. 20–22. doi: 10.33229/az.641.