Sulimowicz, A. (2017) „Mieczek i Siunek: Dwaj bracia, haliccy Karaimi, których losy odmieniła wojna”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, (1 (38), s. 4–13. doi: 10.33229/az.633.