Sulimowicz, A. (2012) „Polacy, Ukraińcy i… Karaimi w Bołszowcach: Kronika naukowa”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, (1 (34), s. 22. doi: 10.33229/az.577.