Abkowicz, M. (2011) „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 0(2 (31), s. 13. doi: 10.33229/az.540.