Pawelec, M. (2011) „Płomień zgasły przedwcześnie: Lidia Karakasz-Szole (1896-1943)”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, (1 (30), s. 12–14. doi: 10.33229/az.529.