Pawelec, M. (2009) „Postać Izaaka syna Abrahama z Trok w obszarze kultury polskiej”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, (3 (24), s. 3–6. doi: 10.33229/az.467.