Rudkowski, S. i Sulimowicz, A. (2017) „O weselach w dawnym Łucku = Tojłary Kart Łuckanyn”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(4 (57), s. 16–18. doi: 10.33229/az.457.