Kokenaj, B. i Sulimowicz, A. (2017) „Czasem we śnie widzę Kale. : Wspomnienia Borysa Kokenaja (1892–1967)”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(4 (57), s. 4–9. doi: 10.33229/az.454.