Rudkowski, S. i Sulimowicz, A. (2017) „Życie w dawnym Łucku”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(2 (55), s. 14–18. doi: 10.33229/az.421.