Sulimowicz, A. (2017) „Aleksander Mardkowicz: działacz społeczny, pisarz i wydawca”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 10(2 (3), s. 3–4. doi: 10.33229/az.36.