Kobecki, A. (2008) „«Stare» Troki młodym okiem – albo na odwrót”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 0(2 (19), s. 15-16. doi: 10.33229/az.349.