Abkowicz, M. i Pilecki, S. (2008) „Oświadczenie Karaimów polskich”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, (2 (19), s. 6. doi: 10.33229/az.342.