Pilecki, K. (2007) „Odszedł Wiktor Pilecki”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 19(1 (15), s. 19. doi: 10.33229/az.309.