Abkowicz, M. (2006) „Z dziennika zespołu «Dostłar»”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 18(3 (14), s. 14. Dostępne na: https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/299 (Udostępniono: 27październik2020).