Pilecki, J. (2023) „Karaimska przygoda w języku Scratch”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), s. 44–45. doi: 10.33229/az.1030.