Pilecki, S. (2016) „Kontakty poniewiesko–wileńsko–trockie w latach 1938–1945”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(4 (53), s. 10-11. Dostępne na: https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/102 (Udostępniono: 27wrzesień2020).